021-6839 0963 18516057022

CONTACT US

联系我们

地址:上海市浦东新区蔡伦路1690号2号楼405室
电话:021-6839 0963 / 185 1605 7022
邮箱:lixin@supersemi.com.cn
查看更多联系我们

产品中心

您的当前位置:网站首页 - 产品中心
功能区别产品型号功能简述产品规格
650V SJ-MOSFET Gen-IISSF65R090S2/SSP65R090S2/SSB65R090S2

650V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F/TO-220/TO-263

650V SJ-MOSFET Gen-IISSW65R090S2

650V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-247

650V SJ-MOSFET Gen-IISSF65R099SFD/SSP65R099SFD/SSW65R099SFD

650V Super Junction Power MOSFET Gen-Ⅱ With Fast-Recovery

TO-220F/TO-220/TO-247

650V SJ-MOSFET Gen-IISSF65R130S2/SSP65R130S2

650V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F/TO-220

650V SJ-MOSFET Gen-IISSF65R190S2

650V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F

650V SJ-MOSFET Gen-IISSP65R190S2/SSB65R190S2/SSW65R190S2

650V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220/TO-263/TO-247

650V SJ-MOSFET Gen-IISSN65R190S2

650V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

DFN4L(8x8)

650V SJ-MOSFET Gen-IISSF65R190SFD/SSP65R190SFD/SSW65R190SFD

650V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ With Fast-Recovery

TO-220F/TO-220/TO-247

650V SJ-MOSFET Gen-IISSF65R260S2/SSP65R260S2

650V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F/TO-220

650V SJ-MOSFET Gen-IISST65R280S2

650V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-252

650V SJ-MOSFET Gen-IISSF65R360S2/SSP65R360S2/SST65R360S2

650V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F/TO-220/TO-252

650V SJ-MOSFET Gen-IISSB65R360S2/SSI65R360S2

650V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-263/TO-262

650V SJ-MOSFET Gen-IISSF65R420S2/SSP65R420S2/SST65R420S2/SSU65R420S2

650V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F/TO-220/TO-252/TO-251

650V SJ-MOSFET Gen-IISSF65R600S2/SSP65R600S2/SSB65R600S2

650V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F/TO-220/TO-263

650V SJ-MOSFET Gen-IISST65R600S2/SSU65R600S2

650V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-252/TO-251

650V SJ-MOSFET Gen-IISSF65R650S2/SSP65R650S2/SST65R650S2

650V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F/TO-220/TO-252

700V SJ-MOSFET Gen-IISSF70R190S2/SSP70R190S2

700V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F/TO-220

700V SJ-MOSFET Gen-IISSF70R300S2/SSP70R300S2/SST70R300S2

700V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F/TO-220/TO-252

700V SJ-MOSFET Gen-IISSF70R380S2/SSP70R380S2/SST70R380S2

700V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F/TO-220/TO-252

700V SJ-MOSFET Gen-IISSF70R450S

700V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F

105 条记录 3/6 页 上一页 下一页   1   2  3  4   5  下5页 最后一页